Diensten

DIENSTEN

RIEA biedt u het hele traject aan van ontwerp tot oplevering. Omdat wij staan voor openheid en transparantie hebben wij een duidelijke onderverdeling gemaakt van alle werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten. Elke stap is er één in de goede richting om uw droomwoning te realiseren.

icoon koffie

De eerste stap in het proces is het opstellen van een  programma van eisen. Samen met u worden de woonwensen of verbouwplannen geïnventariseerd. Welke ruimtes moeten er komen, hoe gaan de ruimtes gebruikt worden, hoe moet de onderlinge verbinding worden, enzovoort. Dit proces is een ware zoektocht om te komen tot de daadwerkelijke woonwens. Tussentijds wordt de woonwens steeds afgestemd op het beschikbare budget. De volgende stap is een locatiebezoek en het verzamelen van gegevens zoals bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, bouw- en woningvoorschriften.  Het eindresultaat is een realistisch en haalbaar programma dat aan alle woonwensen voldoet.

icoon-idea t

In deze fase begint het ontwerpen. Op basis van het programma van eisen en de mogelijkheden die uw kavel of woning biedt wordt een eerste schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is een eerste plattegrond van de woning. Samen met u wordt deze schets steeds verder uitgewerkt totdat u 100 % tevreden bent.

icoon laptop

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt met exacte maatvoering. De gevels van de woning worden getekend. Zo wordt ook de buitenkant zichtbaar. Uw eigen inbreng is ook hierbij weer van groot belang. Naar welke stijl en materialen, gaat uw voorkeur uit. Uiteraard is hier tijdens het schetsontwerp ook al over gesproken maar nu wordt het nog meer concreet. Ook voor deze fase in het ontwerp geldt dat wij pas tevreden zijn als u dat bent. Met het voorlopig ontwerp kan (indien nodig) de procedure bij de welstandcommissie worden gestart. 

icoon papier d

Ook de vergunningprocedure wordt voor u verzorgt. Het technisch-ontwerp wordt uitgewerkt tot tekeningen die voldoen aan het bouwbesluit. Contacten met externe adviseurs worden gelegd en hun bevindingen over bijvoorbeeld de constructies en de energie prestatie worden verwerkt. Met de gemeente wordt het uiteindelijke ontwerp  afgestemd om te komen tot een daadwerkelijk vergunning en de start van het bouwproces.

icoon hamer zaag t

Uiteraard blijft RIEA ook graag tijdens het bouwproces betrokken bij de realisatie of de verbouwing van uw woning. U kunt ons inschakelen voor directievoering, esthetische begeleiding en toezicht tijdens de uitvoering van de bouw. 

icoon-idea t

Het inrichten en het interieur van een gebouw wordt ook door RIEA verzorgt. Of het nu gaat om een nieuw of bestaand gebouw.  We zien een huis of gebouw als een dynamisch geheel waarbij alles met elkaar in verbinding staat. We brengen de juiste balans aan en zorgen voor harmonie zodat het gebouw tot zijn recht komt en het interieur aansluit bij de functie van het gebouw.

icoon-idea t

Sluit uw woning niet meer aan bij  uw woonwensen ?? 
Wilt u uw woning levensloop bestendig maken ??
Overweegt u de aankoop van een woning maar twijfelt u of uw woonwens te realiseren is ??
RIEA denkt graag met u mee over de vertaling van u woonwensen in een eerste schetsontwerp